Ľudia môžu zabudnúť, ako rýchlo ste spravili svoju prácu,
ale zapamätajú si, ako dobre ste ju vykonali.
H. Gordon Selfridge

CV
MUDr. Miroslava Ducková primár, parodontológ
CV
MUDr. Aurel Ducko implantológ
MDDr. Martina Kubovičová zubná lekárka
Veronika Kováčová vrchná zubná asistentka

Romana Odkoreková zubná asistentka
Zuzana Maslačová zubná sestra
Mgr. Petra Fejdi recepčná
Gabriela Vojtíšková recepčná

Lucia Madrová zubná asistentka
MDDr. Petra Bordášová zubná lekárka
MUDr. Aurel DUCKO
implantológ
1988 Lekárska fakulta UK v Bratislave
1990 Študijný pobyt u Dr. med. dent.
Michala Cierneho, Zürich, Švajčiarsko
1991 I. atestácia zo stomatológie
1991-92 Dr. med. univ. Peter Paul, Viedeň
1992-01 Wiener Gebietskrankenkasse,
Viedeň, Rakúsko
2002 zubný lekár v spoločnej súkromnej
zubnej ambulancii
2005–09 nadstavbové štúdium Implantológia
(Taliansko, Rakúsko, ČR)
2006–07 nadstavbové štúdium
Dentoalveolárna chirurgia
MUDr. Miroslava DUCKOVÁ
primár, parodontológ
1988 Lekárska fakulta UK v Bratislave
1990 Študijný pobyt u Dr. med. dent.
Michala Cierneho, Zürich, Švajčiarsko
1991 I. atestácia zo stomatológie
1991-93 Dr. med. univ. Peter Paul, Viedeň
1995-96 Dr. med. univ. Michaela Hrivnak,
Bernburg, Nemecko
1998 otvorenie súkromnej zubnej
ambulancie v Bratislave
2001-02 francúzska homeopatická škola BOIRON
2006-07 nadstavbové štúdium Parodontológia
2011 Švajčiarska škola vyplňovania
a prevencie vrások a línií