Zubná chirurgia

V prípade potreby sme schopní vám bezbolestne chirurgicky odstrániť zabudnuté zalomené korene po extrakciách, problematické zuby múdrosti alebo resekciou odstránime koreňový hrot vrátane infekčného ložiska. Nie je problém chirurgicky upraviť kosť pred protetickým riešením alebo vsadiť implantáty.

Zubná chirurgia
Galéria Cenník

V lokálnej anestézii vykonávame:

Cenník

Extrakcia dočasného zuba, alebo jeho koreňa 25,00 €
Extrakcia trvalého zuba, alebo jeho koreňa 45,00 €
Extrakcia viackoreňového trvalého zuba 65,00 €
Sutúra extrakčnej rany (v jednom sedení) 15,00 €
Komplikovaná extrakcia zuba, alebo jeho časti 80,00 €
Chirurgická extrakcia zuba, alebo jeho časti 100,00 €
Plánovaná chirurgická extrakcia zuba múdrosti 180,00 €
Dekapsulácia zuba 25,00 €
Resekcia koreňového hrotu na frontálnom zube 130,00 €
Zastavenie postextrakčného krvácania Spongostan, Traumacel 4,00 €
Zastavenie postextrakčného krvácania (vo zvláštnom sedení) 16,50 €
Chirurgické ošetrenie konzervatívne neošetriteľného krvácania po extrakcii 25,00 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 5,00 €
Chirurgická revízia rany 20,00 €
Egalizácia alveolárneho výbežku a formovanie protézneho lôžka 50,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 15,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 20,00 €
Aplikácia drénu 7,00 €
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba mobilizovaným mukoperiost. lalokom 50,00 €
Augmentácia kosti 150,00 €
Aplikácia kolagénovej membrány 150,00 €
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 50,00 €
Prehľbenie vestibula 70,00 €
Ošetrenie suchého lôžka Socketol 15,00 €