Zubná chirurgia

V prípade potreby sme schopní vám bezbolestne chirurgicky odstrániť zabudnuté zalomené korene po extrakciách, problematické zuby múdrosti alebo resekciou odstránime koreňový hrot vrátane infekčného ložiska. Nie je problém chirurgicky upraviť kosť pred protetickým riešením alebo vsadiť implantáty.

Zubná chirurgia
Galéria Cenník

V lokálnej anestézii vykonávame:

Cenník

Extrakcia dočasného zuba, alebo jeho koreňa 10,00 €
Extrakcia trvalého zuba, alebo jeho koreňa 30,00 €
Extrakcia viackoreňového trvalého zuba 40,00 €
Sutúra extrakčnej rany (v jednom sedení) 15,00 €
Komplikovaná extrakcia zuba, alebo jeho časti 45,00 €
Komplikovaná extrakcia zuba, alebo jeho časti (molárna oblasť) 55,00 €
Chirurgická extrakcia zuba, alebo jeho časti 70,00 €
Plánovaná chirurgická extrakcia zuba múdrosti 140,00 €
Dekapsulácia zuba 18,00 €
Resekcia koreňového hrotu na frontálnom zube 125,00 €
Zastavenie postextrakčného krvácania Spongostan, Traumacel 2,50 €
Zastavenie postextrakčného krvácania (vo zvláštnom sedení) 16,00 €
Chirurgické ošetrenie konzervatívne neošetriteľného krvácania po extrakcii 25,00 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 5,00 €
Chirurgická revízia rany 10,00 €
Egalizácia alveolárneho výbežku a formovanie protézneho lôžka 30,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 15,50 €
Aplikácia drénu 6,50 €
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba mobilizovaným mukoperiost. lalokom 45,00 €
Augmentácia kosti 150,00 €
Aplikácia kolagénovej membrány 150,00 €
Sínuslift 750,00 €
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 40,00 €
Prehľbenie vestibula 50,00 €
Ošetrenie suchého lôžka Socketol 10,00 €