Liečenie
zubných kazov

Zubná prehliadka. Niekomu sa po vyslovení týchto dvoch slov zdvihne tlak a zarosí čelo od neblahého tušenia nových kazov. Pre iných je to povinnosť, ktorú si musia splniť voči zdravotnej poisťovni klasicky na poslednú chvíľu, len aby mali zubné ošetrenie „zadarmo“, aj keď už vôbec zadarmo nie je. Nájdu sa však aj takí, pre ktorých to znamená „len“ zubnú prehliadku, lebo na ňu idú kvôli sebe, keďže chcú mať zdravé zuby.

Preventívna prehliadka Aseptim+ Zubné výplne - plomby Zubné výplne - keramické inlaye Endodoncia Ako možno ošetriť „mŕtvy“ zub? Postup endodontického ošetrenia Vyplnenie koreňových kanálikov Mikroskopická endodoncia Nepodceňujme neošetrené
„mŕtve“ zuby
Galéria Cenník - plomby Cenník - endodoncia Cenník - zubná kozmetika

Preventívna prehliadka unikátnym laserovým perom (Diagnodent Pen)

Ak sa pri pravidelnej prehliadke zavčasu objavia novo vzniknuté kazy, tak vŕtanie ani nebolí, lebo sa kazové ložisko odvŕtava len v minimálnej miere a takto sa šetria tvrdé zubné tkanivá.

Klasická zubná prehliadka zrkadielkom a sondou je v dnešnej dobe už nepostačujúcim prostriedkom na odhaľovanie zubného kazu. Klasické kovové sondy totiž nedokážu odhaliť negatívne zmeny v zubnej sklovine – tzv. demineralizáciu, čo je 1. štádium vzniku kazu. Sklovina zuba pri tom vyzerá zdravo. Sonda odhalí až plne rozvinutý kaz (to je ten nepríjemný pocit zapichnutej sondy v zube), kedy už býva väčšinou neskoro.

Na hľadanie kazov sa využíva i RTG snímkovanie, ale kaz sa ťažko identifikuje, pokiaľ sa nachádza na žuvacej plôške zuba v ryhe (tzv. fisúre) a jeho veľkosť je menšia ako 2 – 3 mm dentínovej hĺbky. Poškodenie stien fisúr môže viesť bez viditeľnej demineralizácie skloviny k dentínovému kazu. Kaz v medzizubných priestoroch sa na RTG identifikuje podstatne ľahšie.
Štúdie dokazujú, že ani oči, ani sondy, ani RTG, ani žiadne iné metódy diagnostikovania kazov v oblasti fisúr nie sú dostatočne precízne a bezpečné. Naproti tomu laser vďaka svojmu unikátnemu systému screeningu skloviny dokáže odhaliť najmenšie zmeny až na neuveriteľných 90 %.

Diódový laser Diagnodent Pen nám pomáha zistiť, kde a v akom štádiu sa kaz nachádza. Pracuje na vlnovej dĺžke 655 nm a „vidí“ až 2 mm pod sklovinu. Laser preniká cez zubnú sklovinu a pomocou senzoru, ktorý zachytáva odrazený svetelný lúč na princípe laserovej fluorescencie, získavame informáciu o stave zubného tkaniva. Rozsah poškodenia mu vzápätí ukáže číslo na displeji a pri nadmernej hodnote sa ozve aj zvukový signál. Vďaka nemu ľahko identifikujeme miesto a rozsah poškodenia skloviny kazom. Namerané hodnoty sa vzťahujú na stupeň a intenzitu demineralizácie - poškodenia sú pod poróznou sklovinou intenzívnejšie.

Miera presnosti prehliadky

Vizuálna
12 %
Vizuálna a sondou
14 %
Vizuálna a lupou
20 %
Skusová - RTG
45 %
Vizuálna a skusová
49 %
KaVo DIAGNOdent
90 %

Táto vyšetrovacia metóda je úplne bezbolestná, na vyšetrenie celého chrupu stačí 4 – 5 minút a dá sa použiť na akýkoľvek zub ako aj v medzizubných priestoroch. Jeho použitie má význam pri prehliadkach hlavne u detí, nakoľko dokáže identifikovať kazy v ich počiatočnom štádiu, ktoré ešte netreba vŕtať, ale dajú sa zastaviť napr. použitím fluórových preparátov. Včasná identifikácia zubného kazu nám pomáha taktiež udržať čo najviac zdravého zubného tkaniva – pri použití adhezívnej techniky „bielych“ plômb stačí kaz vyvŕtať len v jeho rozsahu, zaplombovať a netreba vŕtať rozsiahle kavity potrebné na vloženie amalgámovej plomby.

Aseptim+

Systém Aseptim+ pracuje na báze fotoaktivovanej dezinfekcie, pričom zničí 99,99 % všetkých baktérií v danej oblasti.

Ošetrenie je minimálne invazívne a nebolestivé, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Vieme ošetriť a zbaviť bakteriálnej infekcie:

Na akom princípe je založená technológia Aseptim+?

Celá technológia je založená na dvoch komponentoch:
toloniumchlorid sa bezbolestne aplikuje na miesto zápalu či na hlboký kaz a selektívne sa naviaže na bunkové membrány baktérií. Následne sa aplikuje svetlo vlnovej dĺžky 635 nm, ktoré aktivuje v tekutine reaktívnu látku – atomárny kyslík, ktorý zničí bunkové membrány baktérií.
Na rozdiel od iných dezinfekčných metód je výhodou tejto technológie, že zničí baktérie, ale nepoškodzuje okolité zdravé tkanivo a nesfarbuje ani ďasno, ani žiadne protetické práce.

Výhody ošerenia Aseptim+ pre pacienta:

Zubné výplne - plomby

Z výplnkových materiálov sa na Slovensku najčastejšie používa strieborný amalgám, ktorý sa mieša z prášku a ortute. Ortuť je bunkový jed a je zaradená medzi nebezpečný odpad. Je dokázané, že sa vylučuje do organizmu aj mnoho rokov po zaplombovaní zuba.
V našej ambulancii na plombovanie používame výlučne vysokokvalitné plastické (biele) výplne, ktoré pevnosťou a abrazívnou odolnosťou ďaleko predčia vlastnosti amalgámu. Okrem toho sú zdravotne nezávadné a sú vysoko estetické. Dobre urobená biela plomba z kvalitného materiálu nevypadne, ako sa to často stáva pri iných materiáloch. Materiály, ktoré používame, majú chameleónový efekt - prispôsobia sa farbe zubu a sú často neviditeľné. Ich anatomickou modeláciou docielime ich vysokú estetiku.

Cenník - plomby

Ošetrenie kazu blízkeho zubnej dreni 8,00 €
Koferdam 15,00 €
Skloionomérna výplň zuba 55,00 €
Fotokompozit frontálne zuby – jedna plôška 60,00 €
Fotokompozit frontálne zuby – dve plôšky 75,00 €
Fotokompozit frontálne zuby – tri plôšky 85,00 €
Fotokompozit premoláre a moláre – jedna plôška 70,00 €
Fotokompozit premoláre a moláre – dve plôšky 85,00 €
Fotokompozit premoláre a moláre – tri plôšky 95,00 €
Fotokompozit premoláre a moláre – štyri plôšky 99,00 €
Rekonštrukcia zuba priama fotokompozitom – premolár 120,00 €
Rekonštrukcia zuba priama fotokompozitom – molár 150,00 €
Opravy kompozitnej výplne tekutým kompozitom 16,00 €

Zubné výplne - keramické inlaye

Najmodernejšou metódou v oblasti výplní zubov sú keramické inlaye vo farbe Vášho zubu, takže takto plombovaný zub je na nerozoznanie od zdravého. Inlay sa vyhotoví v laboratóriu na základe presného odtlačku defektu zuba. Do zubu sa nalepí pomocou špeciálneho cementu, ktorý navyše utesní všetky možné štrbiny. Výhodou tejto metódy je vysoká presnosť, dlhá životnosť a estetickosť.

Endodoncia

Najčastejšou príčinou vzniku „mŕtveho“ zubu je neošetrený kaz. Ak prenikne cez zubovinu blízko k zubnej dreni, môže vyvolať občasnú, neskôr aj sústavnú silnú bolesť zuba. Následkom zmnoženia sa baktérií dochádza v zubnom nerve k rozvoju zápalu a zub odumiera. Po niekoľkých dňoch urputnej bolesti nervy odumrú a bolesť náhle vymizne. Toto sa deje pri akútnom zápale zubného nervu. Pri dlhodobej bakteriálnej infekcii vzniká tzv. gangréna, kde bolestivosť vzniká tým, že baktérie tvoria hnis a plyny a tieto tlačia na okolité tkanivá. Vtedy môže vzniknúť aj pocit „povystúpnutého zuba“.

Akými spôsobmi je možné ošetriť „mŕtvy“ zub?

Existujú iba dva možné spôsoby liečby. Prvou je extrakcia zuba. Vytrhnutím sa odstráni príčina infekcie a so zbytkom baktérií si poradí imunita. Tento spôsob liečby je síce rýchly a účinný, ale následkom je chýbajúci zub, ktorý je nutné nahradiť.

Druhou možnosťou je endodontická liečba, alebo ľudovo „liečenie koreňových kanálikov“. Jedná sa o niekoľko liečebných výkonov, ktoré smerujú k záchrane zuba so zabezpečením jeho dlhodobej spoľahlivej funkcie bez rizika ďalšieho rozvoja infekcie.

Postup endodontického ošetrenia

Ak je potrebné, je pacientovi podaná injekčná anestézia, aby výkon prebehol úplne bezbolestne. Celý zákrok sa začína navŕtaním zuba a obnažením koreňových vstupov. Ak je zub okorunkovaný, nie je nutné korunku odstrániť, stačí ju len z hryzacej plôšky navŕtať. Následne sa pristúpi k nájdeniu vchodov do kanálikov zuba, ktorých počet a umiestnenie je závislé od typu zuba. Ich počet sa pohybuje od jedného po bežne päť.

Po nájdení všetkých vchodov je nutné kanáliky v koreňoch zuba spriechodniť až po ich špičku. Po spriechodnení kanálikov sa pristúpi k ich rozšíreniu a prečisteniu, čím sa odstránia zvyšky odumretých ciev a nervov, hlavné ložiská baktérií a infikované časti zuboviny na stenách kanálikov.

Keď sú kanáliky rozšírené, preplachujú sa dezinfekčnými roztokmi, ktorých úlohou je zničiť všetky baktérie v systéme kanálikov zuba. Následne sa kanáliky vysušia a narotuje sa do nich silná dezinfekčná pasta, ktorá bude v nich pôsobiť do ďalšieho sedenia a korunková časť sa uzavrie dočasnou výplňou.

Tento postup sa opakuje pri zahnisaných koreňoch (gangréne) dovtedy, pokiaľ pacient necíti bolesť, resp. z kanálikov nie je cítiť zápach vznikajúci ako produkt metabolizmu v nich usídlených baktérií.

Vyplnenie koreňových kanálikov

Keď sú všetky kanáliky prístupné a čisté, môže sa prikročiť k ich vyplneniu. Najskôr použijeme tzv. „sealer“, čo je riedka pasta, ktorá sa narotuje do kanálika a doň vtlačíme tzv. „gutaperču“ - syntetický kaučuk. Je to termoplastická hmota, ktorá po nahriatí zmäkne a jej úlohou je roztlačenie sealeru do vedľajších kanálikov a tým ich vzduchotesne uzavrie.

Výsledkom je koreňová výplň, ktorá trojrozmerne vypĺňa celý objem kanálika presne po jeho hrot, prípadne s malým prienikom do okolitej kosti. Tým sa zabezpečí, že v systéme kanálikov sa opäť nemôžu množiť baktérie a zub nebude zdrojom infekcie pre zvyšok tela. Na konci tohto sedenia sa zub zväčša uzavrie dočasnou výplňou a pacient odchádza domov. Pokiaľ na takto zaplnené koreňové kanáliky nie je následne žiadna bolestivá reakcia v ďalšom sedení sa zub definitívne zaplombuje.

Mikroskopická endodoncia

Asi 75% koreňových kanálikov sa dá otvoriť hneď a zvyšných 25 % pripadá na vrub zubov, ktoré majú vchody do kanálikov posunuté neštandardným smerom, alebo sú uzavreté tzv. kalcifikátom. Práve neošetrenie týchto kanálikov je zodpovedné za zlyhanie endodontického ošetrenia – za opakované zápaly a bolestivosť plnených zubov. Keďže koreňové vstupy majú často menej ako 0,3 mm a sú len ťažko viditeľné voľným okom, pomáhame si a skvalitňujeme naše ošetrenie ako jedno z málo pracovísk mikroskopom KAPS. Pokiaľ koreň nie je extrémne zakrivený vidíme až po jeho špičku a vieme si vizuálne skontrolovať stupeň opracovania kanálika, čo v neposlednom rade prispieva k predĺženiu životnosti takto endododnticky ošetreného zuba.

Cenník - endodoncia

Extirpácia zubnej drene – za každý kanálik 20,00 €
Aplikácia látky na umŕtvenie nervu 15,00 €
Paliatívne endodontické ošetrenie 20,00 € - 50,00 €
Endodontické ošetrenie frontálny úsek – za každý kanálik 80,00 €
Endodontické ošetrenie premolárny úsek – za každý kanálik 85,00 €
Endodontické ošetrenie molárny úsek – za každý kanálik 50,00 €
Odstránenie koreňovej výplne – za každý kanálik 30,00 €

Nepodceňujme neošetrené mŕtve zuby

Avšak aj v prípade, ak mŕtvy zub nebolí a tvoriaci sa hnis má možnosť úniku, pre nositeľa môže byť pomerne veľkým zdravotným rizikom. Z infekčného ložiska v kosti môžu baktérie krvou alebo lymfou preniknúť von a putujú po tele. Zhluky mikroorganizmov sa rady usádzajú na vnútornej výstelke ciev, srdcových chlopniach alebo kĺboch a týmto spôsobujú tomu zodpovedajúce ochorenia

Je preukázané, že prítomnosť jedného neošetreného, alebo zle ošetreného mŕtveho zuba zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení (aj mozgovo-cievnych príhod) oproti zdravému človeku až na trojnásobok.

Cenník

Kozmetická rekonštrukcia frontálneho zuba fazetou z fotokompozitu 120,00 €
Kozmetická rekonštrukcia frontálneho zuba fazetou z Componeer 190,00 €
Kozmetická rekonštrukcia frontálneho zuba fazetou z Empress 380,00 €
Aseptim + laserová dezinfekcia kazu, parod. vačku, jednokoreňového zuba 12,50 €
Aseptim + laserová dezinfekcia viackoreňového zubu 17,50 €
Zavedenie parapulpálneho čapu 40,00 €
Zavedenie pulpálneho čapu 60,00 €
Zavedenie pulpálneho čapu zo skleneného vlákna 75,00 €
Vyleštenie a iné úpravy výplne – za jednu výplň 5,00 €
Kozmetický zábrus zuba 5,00 €
Kaz rezákov
Pred
Po
Rozsiahle kazové defekty predných zubov
Pred
Po
Keramická inlay ako alternatíva klasickej plomby
Preplombovanie neestetických výplní
Pred
Po
Preplombovanie neestetických výplní a uzavretie medzery
Pred
Po
Preplombovanie a anatomická modelácia nedoliehajúcej amalgámovej výplne so sekundárnym kazom
Pred
Po
Rekonštrukcia zubu s rozsiahlym kazovým defektom výplnkovou hmotou
Pred
Po
Pred
Pred
Po
Po
Mikroskopický pohľad až na dno koreňového kanálika
Použitie prístroja Aseptim na odstránenie zubného kazu
Keramická inlay na modeli ako alternatíva klasickej plomby
Esteticky domodelovaná hrana odlomeného horného rezáku plombou
Pred
Po
Esteticky domodelovaný vedľajší zub fazetou
Pred
Po
Esteticky domodelované poodlamované hrany predných spodných zubov
Pred
Po