Zubná chirurgia

V prípade potreby sme schopní vám bezbolestne chirurgicky odstrániť zabudnuté zalomené korene po extrakciách, problematické zuby múdrosti alebo resekciou odstránime koreňový hrot vrátane infekčného ložiska. Nie je problém chirurgicky upraviť kosť pred protetickým riešením alebo vsadiť implantáty.

Zubná chirurgia
Galéria Cenník

V lokálnej anestézii vykonávame:

Cenník

Extrakcia dočasného zuba, alebo jeho koreňa 40,00 €
Extrakcia trvalého zuba, alebo jeho koreňa 70,00 €
Extrakcia viackoreňového trvalého zuba 90,00 €
Sutúra extrakčnej rany (v jednom sedení) 20,00 €
Komplikovaná extrakcia zuba, alebo jeho časti 100,00 €
Chirurgická extrakcia zuba, alebo jeho časti 120,00 €
Plánovaná chirurgická extrakcia zuba múdrosti 180,00 €
Dekapsulácia zuba 30,00 €
Resekcia koreňového hrotu na frontálnom zube 140,00 €
Zastavenie postextrakčného krvácania Spongostan, Traumacel 10,00 €
Zastavenie postextrakčného krvácania (vo zvláštnom sedení) 20,00 €
Chirurgické ošetrenie konzervatívne neošetriteľného krvácania po extrakcii 30,00 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 10,00 €
Chirurgická revízia rany 30,00 €
Egalizácia alveolárneho výbežku a formovanie protézneho lôžka 50,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 15,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 20,00 €
Aplikácia drénu 8,00 €
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba mobilizovaným mukoperiost. lalokom 80,00 €
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 50,00 €
Prehľbenie vestibula 90,00 €
Ošetrenie suchého lôžka Socketol 15,00 €